Composició de la Junta Directiva

President: Jaume Boada Salom.
Vicepresident: Julià Julià Pedrero.
Secretari: Vicenç Amengual Salas.
Vocal i tresorer: José Moreno Román.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.