Reivindicam conservar i donar a conèixer el nostre passat quotidià

Els integrants del Club de Col·leccionisme de Mallorca reivindiquem davant de les administracions públiques una cosa molt senzilla: dotar a l’illa de Mallorca d’una major i millor infrastructura per a la conservació i exposició de tot aquell legat dels nostres avantpassats, de qualsevol element quotidià del passat que s’hagi transmès de generació en generació. Amb l’ajuda inestimable de col·leccionistes, investigadors i incomptables particulars, molts d’aquests objectes, formen o no part d’una col·lecció, s’han conservat i s’han rescatat de quedar oblidats a qualque racó o que es llencessin a les escombraries. Amb això, ha quedat salvaguardada gran part de la història quotidiana dels nostres avantpassats, el que al cap i a la fi significa salvaguardar la nostra cultura.

Encara que som conscients que atendre aquesta reivindicació, tal vegada no sigui una prioritat per a les autoritats competents, pensem que es tracta d’una necessitat per a evitar la pèrdua d’aquests elements que formen part de la nostra cultura popular i que la seva conservació queda en mans de particulars, quasi sempre sensibles al seu valor històric. Al mateix temps, en canvi, aquests mateixos elements queden exposats a les circumstàncies personals dels seus posseïdors que, en un moment donat, pot conduir-los a la seva desaparició.

Una societat avançada com la nostra, amb les necessitats bàsiques més que cobertes, hauria de conèixer com hem arribat fins aquí i com va començar tot. Existeix una necessitat i un deure de conèixer, divulgar i conservar la nostra història remota i recent. Altres àmbits culturals (la música, les arts plàstiques, etc.) es solen conservar i estudiar amb més profunditat, però els objectes d’us quotidià quasi sempre s’han quedat al marge d’aquest interès.

Des de el Club de Col·leccionisme de Mallorca (www.clubmallorca.org), tots els seus integrants, col·laboradors, simpatitzants, així com a qualsevol particular i associació interessada en aconseguir aquesta finalitat, pot unir-se a nosaltres per a reivindicar, sempre que sigui necessari, la possibilitat de poder tenir un lloc on visitar i conèixer la nostra història recent.

Comments are closed.